Sóc menor d’edat. Puc accedir a l’espai?

L’edat mínima d’accés autònom és de 18 anys.

Entre els 16 i els 18 anys el públic haurà d’acreditar la seva edat amb un document vàlid i se l’identificarà per evitar el consum d’alcohol.

Els/les menors de 16 anys hauran d’estar en tot moment acompanyats d’una persona adulta i portar una fotocòpia del seu DNI juntament amb un document del pare/mare/tutor legal que autoritzi la persona adulta acompanyant.

Et pots descarregar el document <a href=”https://salavol.com/wp-content/uploads/2023/11/Autoritzacio-menors-VOL.docx”>aquí.</a>